KMD Bewindvoering BV

 Extra geld

Het leefgeld is bedoeld om eten te kopen, maar ook shampoo, toiletpapier, wasmiddel, paracetamol, dierenvoeding enz. van te kopen.

Voor verjaardagen, reiskosten, kleding etc. kan extra geld worden gevraagd. Dat soort kosten kunnen niet van het leefgeld worden betaald. Daar is dat te weinig voor.Verjaardagen:                  

alleen voor naaste familieleden is extra geld beschikbaar. Daarmee bedoel ik ouders of broers en zussen. Er is niet genoeg budget om ook nog extra geld te geven voor verjaardagen van nichtjes, neefjes, de buurvrouw, goede vriendinnen enz. 

Per verjaardag reken ik met een bedrag van E 20.


Begrafenissen:

ook hier geldt dat alleen voor naaste familie extra geld wordt verstrekt. Hoewel ik natuurlijk hoop dat je ouders of je broers/zussen nog in goede gezondheid zijn en dat ook nog lang blijven. Ook hier wordt een standaardbedrag van E 20 gestort. 

Sommige clienten willen jaarlijks graag een bloemetje bij het graf van de overledene zetten. Daar is niet altijd geld voor. Ik kijk per verzoek wat er mogelijk is.


Reiskosten:

Voor bezoek aan het ziekenhuis of andere noodzakelijke bezoeken kan eventueel extra geld worden verstrekt. Reiskosten worden bepaald met de reisplanner of met de ANWB routeplanner. Ik probeer er zoveel mogelijk voor te zorgen dat dit soort kosten een dag voor de reis op je rekening staan. 


Kinderbijslag:
Ik stort de kinderbijslag aan de meeste cliënten gelijk door.

Dat betekent dat van de kinderbijslag wél alle kosten voor de kinderen moeten worden betaald. Dus kleding, verjaardagen, schoolfoto's, schoolreisjes, luiers etc. Van jou wordt verwacht dat je daarmee rekening houdt en 3 maanden vooruit denkt over de kosten die gaan komen. Je mag zelf kiezen hoe en wanneer je de kinderbijslag uitgeeft, maar extra geld wordt niet gestort. 

Als het lastig voor je is om die 3 maanden vooruit te plannen, kan je me vragen de kinderbijslag in 3 delen aan jou te betalen. Je krijgt dan elke maand een deel ervan.E-mailen
Bellen
Info