KMD Bewindvoering BV

 

Beschermingsbewind

Wanneer u tijdelijk of langdurig vanwege lichamelijke of psychische problemen niet in staat bent uw financiën te beheren kan er een verzoek tot onder bewindstelling (bewindvoering) bij de rechtbank ingediend worden. Dat kunnen problemen zijn als ouderdom of verslaving, maar ook door psychische problemen.

Ook wanneer er sprake is van schulden of schulden dreigen te ontstaan, kan een verzoek tot bewindvoering ingediend worden.  Dit kan op vrijwillige basis, wanneer u zelf een verzoek indient, maar een verzoek kan ook worden ingediend door familie of bijvoorbeeld de instelling waarin u verblijft of waarmee u te maken heeft. Bewindvoering die door de rechtbank is uitgesproken, kan ook alleen door de rechtbank weer worden beëindigd. 

Veel mensen denken dat als de schulden zijn opgelost, ook de bewindvoering vanzelf eindigt. Dat is dus niet zo.


Alles wat met uw financiën te maken heeft valt onder de taak van de bewindvoerder. Maar alles wat niet met financiën te maken heeft, valt daar niet onder. Daar wordt ook wat van jouzelf verwacht.


Schuldenproblematiek

Bij aanvang van het bewind worden alle schulden geïnventariseerd. Zo ontstaat er een compleet overzicht van wat er nog openstaat. Vaak is dat meer dan iemand zelf in beeld had bij aanvang van de bewindvoering. Zodra dit inzichtelijk is, wordt beoordeeld hoe de schulden het best opgelost kunnen worden. In sommige gevallen zijn de schulden op eigen kracht af te lossen. In andere gevallen is het aanvragen van een schuldenregeling noodzakelijk. 

Als de inkomsten, uitgaven en schulden goed in beeld zijn en uw persoonlijke - en daarmee financiële - situatie stabiel is, kan worden ingeschat welke oplossing voor u het beste zal werken. Op welke termijn een aanvraag gedaan kan worden, kan dan ook worden ingeschat.


Vrijblijvend intakegesprek

Er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven over beschermingsbewind en bewindvoerders. Positief, maar er zijn ook regelmatig negatieve berichten in het nieuws of in de 'tam-tam'. Daarom wil ik altijd eerst graag een gesprek met u voeren; niet alleen omdat ik dan kan inschatten of wij bij elkaar passen en bijvoorbeeld kunnen samenwerken bij het oplossen van uw schulden, maar vooral zodat u ook kunt zien wie ik ben en of ik bij ú pas. Verder kunnen wij dan uw verwachtingen bespreken en kan ik u uitleggen wat u van mij kunt verwachten.

Bewindvoering betekent immers dat je de controle over je financiën - toch een groot deel van je leven! - aan mij uit handen geeft. Klikt het niet tussen ons, dan is dat voor mij vervelend, maar voor u is dat extra vervelend. Zo'n gesprek is verder heel handig om te bespreken of bewindvoering voor u wel het juiste middel is of dat er misschien een andere oplossing is om uw financiën weer onder controle te krijgen.


E-mailen
Bellen
Info