KMD Bewindvoering BV

 


Voor de verschillende diensten worden verschillende tarieven gehanteerd. Bij bewindvoering kunt u soms uw kosten vergoed krijgen van de gemeente. Als u daarvoor in aanmerking komt, wordt voor u bijzondere bijstand aangevraagd. 

Voor budgetbeheer wordt zelden bijzondere bijstand toegekend. Deze kosten betaalt u uit uw eigen financiële middelen.
Dat geldt ook voor de losse vragen en opdrachten.

Soms komt het voor dat bij de start van de werkzaamheden nog niet voldoende saldo aanwezig is om de kosten te betalen. In dat geval kan uitstel van betaling worden verleend. Als bewindvoerder/budgetbeheerder bepaal ik dan wanneer er wel voldoende financiële ruimte is en zorg ik dat eerdere facturen voor bewindvoering of budgetbeheer dan alsnog betaald worden. Betaling van de huur, energie, water en leefgeld hebben wat mij betreft voorrang boven betaling van de kosten van bewindvoering of budgetbeheer. 

E-mailen
Bellen
Info