KMD Bewindvoering BV

 

Losse financiële vragenBelastingaangifte                                                                               €   65,--
Aanvragen Voorlopige Aanslag lopend jaar                                  €    65,--
Aanvragen toeslagen en andere voorzieningen/potjes               €    30 tot € 50,-- 
Proefberekening toeslagen                                                              €    25,--


Verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen                      €    30,--
Aanvragen uitkering bij UWV                                                            €    50,--
(uitsluitend samen met de opdrachtgever)
Berekening beslagvrije voet                                                              €   30,--


Budgetcheck, eenmalig met schriftelijk advies                            € 175,--

Overige adviezen/vragen:                                                                 €   85,-- per uur*Prijzen zijn inclusief BTW. Kosten dienen vooraf te worden voldaan.


E-mailen
Bellen
Info