KMD Bewindvoering BV

 

Beschermingsbewind

Wanneer u tijdelijk of langdurig vanwege lichamelijke of psychische problemen niet in staat bent uw financiën te beheren kan er een verzoek tot onder bewindstelling (bewindvoering) bij de rechtbank ingediend worden. Dat kunnen problemen zijn als ouderdom of verslaving, maar ook door psychische problemen.

Ook wanneer er sprake is van schulden of schulden dreigen te ontstaan, kan een verzoek tot bewindvoering ingediend worden.  Dit kan op vrijwillige basis, wanneer u zelf een verzoek indient, maar een verzoek kan ook worden ingediend door familie of bijvoorbeeld de instelling waarin u verblijft of waarmee u te maken heeft. Bewindvoering die door de rechtbank is uitgesproken, kan ook alleen door de rechtbank weer worden beëindigd. 

Veel mensen denken dat als de schulden zijn opgelost, ook de bewindvoering vanzelf eindigt. Dat is dus niet zo.


Beschermingsbewind in de praktijk

Wanneer het bewind is uitgesproken behartigt de bewindvoerder al uw financiële belangen. 

Er worden drie bankrekeningen voor u geopend:

1. Een beheerrekening waarop uw inkomen binnenkomt en waarvan uw vaste lasten betaald worden
2. Een leefgeldrekening waarvan u een bankpas krijgt en waarop wekelijks, tweewekelijks of maandelijks geld wordt gestort. 
Daarmee kunt u uw eigen uitgaven betalen. Op die leefgeldrekening wordt geld voor het doen van boodschappen gestort, maar ook de extra bedragen die u  nodig heeft, bijvoorbeeld voor kleding of de kosten van uw dieren. 
3. Een spaarrekening waarop bedragen voor onvoorziene uitgaven worden gestort, zodat u een spaarpotje krijgt, maar waarop ook bijvoorbeeld het eigen risico voor uw ziektekostenverzekering wordt gereserveerd of andere kosten die per kwartaal of per jaar betaald moeten worden.

Er wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven. De gegevens hiervoor worden overgenomen van de gegevens die u ter beschikking stelt, bijvoorbeeld uw bankafschriften. Als daarvoor ruimte is, worden in dit budgetplan ook de reserveringen opgenomen, zoals bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering. Er wordt gekeken of u toeslagen of bijzondere bijstand kunt aanvragen. Er wordt gekeken of er andere 'potjes' zijn die voor u aangevraagd kunnen worden en er wordt belastingaangifte gedaan. Heeft u kinderen, dan kan een aanvraag gedaan worden bij een aantal fondsen, bijvoorbeeld om de contributie van een sportclub te betalen.

Andere zaken die bij bewindvoering onder andere voor u geregeld worden zijn:

 • Het doorbetalen van de vaste lasten conform dit budgetplan
 • Het betalen van de vaste lasten en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers, voor zover dat mogelijk is
 • Het inwinnen van (financiële) informatie bij diverse relevante instanties, instellingen en particuliere bedrijven.
 • Declareren van ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar
 • Het aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen en heffingen
 • Het verzorgen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting in Box 1
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering, als dat van toepassing is en daarop een recht bestaat
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand voor andere kosten, als dat van toepassing is en daarop een recht bestaat
 • Postbeheer en tijdige doorzending van post die voor de cliënt zelf bestemd is
 • Het geven van inzage in uw inkomsten en uitgaven en van het verloop van de schulden.
  KMD Bewindvoering BV werkt met het softwareprogramma Onview. U krijgt eigen inlogcodes en kunt op elk door u gewenst moment kijken hoe uw financiën ervoor staan. Dat maakt de bekende 'maandelijkse overzichten' overbodig.
 • Het jaarlijks afleggen van Rekening en Verantwoording aan de rechtbank over het beschermingsbewind 

Kortom, alles wat met uw financiën te maken heeft valt onder de taak van de bewindvoerder.

 

Schuldenproblematiek

Bij aanvang van het bewind worden alle schulden geïnventariseerd. Zo ontstaat er een compleet overzicht van wat er nog openstaat. Vaak is dat meer dan iemand zelf in beeld had bij aanvang van de bewindvoering. Zodra dit inzichtelijk is, wordt beoordeeld hoe de schulden het best opgelost kunnen worden. In sommige gevallen zijn de schulden op eigen kracht af te lossen. In andere gevallen is het aanvragen van een schuldenregeling noodzakelijk. 

Als de inkomsten, uitgaven en schulden goed in beeld zijn en uw persoonlijke - en daarmee financiële - situatie stabiel is, kan worden ingeschat welke oplossing voor u het beste zal werken. Op welke termijn een aanvraag gedaan kan worden, kan dan ook worden ingeschat.


Vrijblijvend intakegesprek

Er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven over beschermingsbewind en bewindvoerders. Positief, maar er zijn ook regelmatig negatieve berichten in het nieuws of in de 'tam-tam'. Daarom wil ik altijd eerst graag een gesprek met u voeren; niet alleen omdat ik dan kan inschatten of wij bij elkaar passen en bijvoorbeeld kunnen samenwerken bij het oplossen van uw schulden, maar vooral zodat u ook kunt zien wie ik ben en of ik bij ú pas. Verder kunnen wij dan uw verwachtingen bespreken en kan ik u uitleggen wat u van mij kunt verwachten.

Bewindvoering betekent immers dat je de controle over je financiën - toch een groot deel van je leven! - aan mij uit handen geeft. Klikt het niet tussen ons, dan is dat voor mij vervelend, maar voor u is dat extra vervelend. Zo'n gesprek is verder heel handig om te bespreken of bewindvoering voor u wel het juiste middel is of dat er misschien een andere oplossing is om uw financiën weer onder controle te krijgen.


E-mailen
Bellen
Info